Sjukdommar

Sjukdomar.

I död och begravningsboken kommer du att finna en del konstiga sjukdomar. Blodspottning, Bröstfeber och gubbsjuka är några av sjukdomarna man kan stöta på.

A

Andtäppa

Astma

B

Barnbörd (Barnnöd)

Modern fick en sjukdom / dog i samband med förlossning.

Benröta.

Benröta, en bakterieinfektion i skelettet. Kan vara akut och kan då bli dödlig eller kan vara kronisk under decennier och kan då bli handikappande

Bleksot

Blodbrist

Blodflöde

Mest troligt led personen av blödarsjukan, dvs. blodet koagulerade inte och personen förblödde.

Blodslag

Hjärnblödning

Brott eller Brottfälling

Epilepsi

Blodspottning

Blodiga upphostningar som kom sig bl.a av TBC (Tuberkulos)

Blodstörtning / Blodsprång

Kraftig blödning, vid till exempel missfall

Bukrev

Olika slags magåkommor, som Te.x. Gallsten, Blindtarm och magsår.

Bråddöd

Hastig död, Till exempel att hjärtat bara stannar.

Brännsjuka.

Hög feber från olika infektionssjukdomar.

Bröstfeber.

Lunginflammation. Dubbelsidig led ofta till döden.

Bröstvatten.

Vätska i lungsäcken

C

D

Dysenteri

Akut inflammation i tarmen

E

Engelska sjukan

Rakitis (D-vitaminbrist

F

Fallandesot

Epilepsi.

Fläckfeber

Tyfus

Franska sjukan

Syfilis

Fältsjukan.

Detta är ett samlingsnamn för de sjukdomar som drabbade soldater i fält och uppstod av dålig hygien.

Det var oftast infektionssjukdomar och den vanligaste var rödsot där man hade blodiga diarréer och kraftiga buksmärtor. Idag heter det dysenteri

G

Gikt

Reumatiska sjukdomar

Gubbsjuka.

Prostataförstoring som kan bli väldigt plågsam, kunde leda till att urinvägen blev helt avstängd.

H

Hetsig sjukdom

Kraftig feber

Huvudsot

Hjärnhinneinflammation

Håll och Styng

Lunginflammation

Häfta

Förstoppning

L

Lungsot

Tuberkulos

M

Magrev

Kolik

Maran

Astma

Moderpassion

Psykiska och nervösa symptom hos kvinnor

N

Nervfeber

Tyfus

O

Obstuktion

Förstoppning

P

Pleuresi

Lunginflammation

Pneumonia

Lunginflammation

R

Rödsot

Dysenteri

Rötfeber

Kallbrand

S

Spanska sjukan

Epidemisk influensa

Stenpassion

Njursten eller Gallsten

Stickfluss

Astma

Strupsjuka

Difteri

Styggsjukan

Syfilis

Svinsot

Tuberkulos

T

Tvinsot

Avtynade, magrade

COPYRIGHT © 2016 | ALL RIGHTS RESERVED

mail@peterahs.se