Förkortningar

A

Abs

Kan betyda två saker

1. Absens = Frånvarande

2. Absolverad = Fått syndaförlåtelse

A.B

Står ofta för arbetsbetyg. Kan ibland ha fler bokstäver.

Adm / Admitt

Detta är en förkortning för Admittera och betyder Släppa fram, Få tillträde.

Står det Adm eller Admitt plus ett årtal så har personen fått tillträde till första nattvardsgången.

Anmb

Anmärkningsbok

A.F

Detta är en förkortning av latinska ordet Anni Futuri som betyder kommande året.

Appr.

Approberad betyder godkänd.

B

B

Brukaren. Kan även förkortas Br

Bou.

Bouppteckning

B.T

Befäls tillåtelse. Detta kan man se i vigselboken

B.Ä

Brukare och änkeman

C

Com

Denna förkortning kan man hitta i samband med soldatnamn och betyder då kommenderad, dvs. uttagen till arbete.

D

Domb

Domboken

E

Ex

Examinerad. Hittas ofta i födelse och dopboken och står för utbildad barnmorska

Om förkortningen står i husförhörsboken under Fräjd och enskilda anteckningar i samband med ett årtal så är det Exercerande beväring. Dvs personen har gjort sitt utbildningsmöte i sin militärtjänst.

F

Föd.tag

Födorådstagare. Ett annat ord för undantag

G

G.b

Om detta står i husförhörsboken åtföljt av ett nummer så hänvisar det till en äldre husförhörsbok. Om husförhörsboken gäller till exempel 1885-1890 så menas med gamla husförhörsboken 1880-1884

G.b.f

Gamla boken folio. Det är en hänvisning till en sida i gamla boken (se G.b)

GL

Gamla Längden. (se Gb)

GS

Giftomans samtycke. Hittas ofta i vigselboken. (Giftoman var den person som bestämde över och beviljade en kvinnas giftermål)

H

Hegare

Hemmansegare. Mer modern stavning är Hemmansägare

HHN

Herrens Heliga Nattvard

I

Ibm / Ibidem

Detta betyder "På samma ställe / ort Hittas ofta i kolumnen Födelseort (socken, i län, stad)

J

K

L

Lif.gr

lifgrenadier. Soldat tillhörande Livregementets grenadjärer.

M

 

 

N

 

NB

Nya boken eller Nästa bok. (brukar ofta finnas en sidnummer tillsammans med förkortningen)

O

P

Q

R

S

Sexman.

Sexman, rotemästare, äldre tider förtroendemän valda på sockenstämma för att övervaka kyrklig tukt och ordning inom församlingen.

Namnet kommer av de var sex stycken män utvalda på sockestämman.

T

U

V

Förkortningar

Husförhörsboken är full av förkortningar och sifferkombinationer, här kommer du att finna förklaring till de flesta som du hittar.

Klicka på bilden så kommer du till förkortningarna.

Under "Fräjd och särskilda anteckningar" eller om kolumnen Värnplikt finns så kan man ibland hitta sifferkombinationen som till exempel

81

3 ––––

1881

 

3 = soldatnummer

81 = Kompaniområde

1881 = Årtalet då personen blev antagen till det militära (kan även skrivas 81)

Alla inskrivningsområden hittar du HÄR

COPYRIGHT © 2016 | ALL RIGHTS RESERVED

mail@peterahs.se